Náhradní plnění 2014 - Reklamní předměty a služby od Erstero s.r.o.:


 

Praktické vysvětlení zákona:
Na základě ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí 4%. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Jak plnit, co nám zákon ukládá:
1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%).
2. Odvodem do státního rozpočtu
- výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.
3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

A nebo kombinací výše uvedených bodů.

Firma Erstero s.r.o. je společnost zaměstnávající nadpoloviční většinu osob se zdravotním postižením (OZP). (zákon č. 367/2011 Sb.), novelizována prováděcí vyhláškou č. 518/2004 Sb. k zákonu o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012 (vyhláška č. 390/2011 Sb.).
Veškeré naše zboží, výrobky a služby jsou předmětem náhradního plnění, které si odběratel může uplatnit ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, doplněného o prováděcí vyhlášku č.518/2004.

Podle ustanovení § 81 odst. 3 shora uvedeného zákona se zavádí pro poskytovatele náhradního plnění roční limit ve výši 36 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Roční limit náhradního plnění, které může organizace zaměstnávající více, než 50% osob se zdravotním postižením, činí pro rok 2014 878.000,- Kč bez DPH.

Postup výpočtu povinného podílu je uveden v ustanovení § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb.

Jak se vypočítá náhradní plnění?
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství uvedená pro období za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku 2012 činila: 24.622,- Kč
Pokud organizaci chybí jedna osoba se zdravotním postižením, musí za tuto osobu do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek:
2,5 x 24.622,- = 61.555 Kč
Odvod za 2 chybějící osoby pak činí: 2,5 x 24.622,- x 2 osoby = 123.110,- Kč a tak dále.

Odběratelé – mají-li více než 25 zaměstnanců:

Při přepočteném počtu
zaměstnanců
Musíte buď
zaměstnat
osoby se ZP
Nebo odvést
státu ročně
(v Kč)
nebo odebrat ročně od
firmy ERSTERO s.r.o.
zboží v hodnotě
(v Kč bez DPH)
25 1,00 61 555,- 172 354,-
50 2,00 123 110,- 344 708,-
100 4,00 246 220,- 689 416,-
200 8,00 492 440,- 1 378 832,-
300 12,00 738 660,- 2 068 248,-
400 16,00 984 880,- 2 757 664,-
500 20,00 1 231 100,- 3 447 080,-

Zákon č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti
Vyhláška č. 518/ 2004 Sb.

REKLAMA našich partnerů:
Úvěry - aktuální zpravodajství. Obuv Scholl přímo z centrálního skladu Jeřábnické práce za nejvýhodněší cenu v Praze a Středočeském kraji.